Informacja dotycząca zebrania Zarządu LOZP

30 grudnia 20210

W dniu 30 grudnia 2021 r. odbyło się zebranie Zarządu Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego. Na zebraniu podjęto uchwałę dotyczącą składki członkowskiej w 2022 roku. Jej wysokość pozostałą bez zmian i wynosi 800 zł rocznie. Wprowadzono zmiany w projekcie kalendarza imprez w nadchodzącym roku. Zatwierdzono program i regulamin zawodów – Wojewódzka Liga Dzieci i Młodzików 2022. W ostatnim punkcie zebrania Zarząd omówił sprawy bieżące, podjęto rozmowy na temat zawodów okręgowych w nadchodzącym roku oraz zatwierdzono programy i regulaminy imprez wojewódzkich.

Zarząd Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego