Witold Ruzikowski, wybitny lubelski trener zmarł 27 grudnia 2022 r. Utraciliśmy wielce zasłużonego dla polskiego, a przede wszystkim lubelskiego pływania, trenera. Urodził się 12 grudnia 1941 roku w Lublinie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Trener klasy mistrzowskiej w pływaniu. Trener Wojskowego Klubu Sportowego „Lublinianka” w Lublinie w latach 1965–1992, trener Klubu Sportowego „Lublinianka” w...

W załączniku przedstawiamy listę zawodników z przynależnością klubową, którzy „zaliczyli” w formie treningowej Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej w Pływaniu, co jest jednocześnie „przepustką” do udziału w zawodach „Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 i 13 lat – runda I i II”, które będą odbywały się w 2023 roku. Lista zawodników – załącznik Z wyrazami...