Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej

19 grudnia 20220

W załączniku przedstawiamy listę zawodników z przynależnością klubową, którzy „zaliczyli” w formie treningowej Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej w Pływaniu, co jest jednocześnie „przepustką” do udziału w zawodach „Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 i 13 lat – runda I i II”, które będą odbywały się w 2023 roku.

Lista zawodników – załącznik

Z wyrazami szacunku
Zarząd LOZP