Opłata za zawodnicze składki licencyjne od 01.04.2023r.

4 kwietnia 20230

Zgodnie Taryfikatorem Opłat Polskiego Związku Pływackiego obowiązującym w roku 2023 zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Pływackiego nr 08/12/2022 z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie wysokości i trybu opłacania zawodniczych składek licencyjnych w 2023r. przypominamy, że w przypadku nie przedłużenia zawodniczych składek licencyjnych do dnia 31 marca 2023r. tracą one ważność.

Koszt przywrócenia ważności licencji wynosi 80,00 zł.

Do dnia 05 kwietnia 2023r. w systemie SEL będzie dostępna opcja przedłużenia licencji dla klubów, które dokonały przelewu tytułem składek do dnia 31 marca 2023r.
Po tym terminie wszystkie składki w raporcie za miesiąc kwiecień będą rozliczone jako „NOWE”, chyba, że okręg udokumentuje wniesienie opłaty przez klub w miesiącu marcu.