Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności w Pływaniu Dzieci 11 lat i Młodzików 12 Lat”

13 listopada 20230

Warunkiem dopuszczenia do udziału w Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12 i 13 lat w roku kalendarzowym 2024 jest uczestnictwo w wyżej wymienionym sprawdzianie. W naszym okręgu sprawdzian należy przeprowadzić w klubach w formie treningowej, a wyniki należy wpisać w zaproszenie do tych zawodów (archiwum ZIP z plikiem w formacie LXF znajduje się tutaj) i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2023r. (wymóg Polskiego Związku Pływackiego) na adres e-mail: pioswim@wp.pl. Uzyskane wyniki zbiorczo z całego okręgu zostaną przesłane do PZP, który sporządzi listę zawodników dopuszczonych do udziału w MDMM 12 i 13 lat.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego