Regulamin i Program Wojewódzkiej Ligi Dzieci i Młodzików w 2024 roku

6 stycznia 20240

W najbliższym roku zawody Wojewódzkiej Ligi Dzieci i Młodzików, dzięki staraniom Zarządu Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego, będą odbywały się na basenie Aqua Lublin. Regulamin uległ zmianie jedynie w kwestii ilości zawodników 10-letnich mogących uzupełnić 11-latków w każdej konkurencji. Dopuszczając to uzupełnienie do 5 (zamiast 3) zawodników 10 i 11-letnich w sumie, kiedy zawody będą odbywały się na pływalni 10 lub 8 torowej (ze względów organizacyjnych) np.: Aqua Lublin.
Program na rok 2024 został zmieniony w części dotyczącej dzieci 10 i 11-letnich, natomiast w części dotyczącej młodzika 12 i 13 lat zostały naniesione drobne korekty.

Z wyrazami szacunku
Zarząd LOZP