Zgodnie Taryfikatorem Opłat Polskiego Związku Pływackiego obowiązującym w roku 2023 zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Pływackiego nr 08/12/2022 z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie wysokości i trybu opłacania zawodniczych składek licencyjnych w 2023r. przypominamy, że w przypadku nie przedłużenia zawodniczych składek licencyjnych do dnia 31 marca 2023r. tracą one ważność. Koszt przywrócenia ważności licencji...

Zarząd Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego serdecznie informuje, że po wielu długich spotkaniach i rozmowach Lubelska Unia Sportu przyznała Kadrze Wojewódzkiej Młodzików w pływaniu 30 miejsc. Jest to rekordowa liczba miejsc w historii. Skład KWM na rok 2023 wybrany przez Trenera Koordynatora Jarosława Mazurka w załączniku. Zarząd Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego  

Polski Związek Pływacki informuje, że od dnia 01.02.2023 r. za zawodników z Ukrainy kluby winny opłacać składki członkowskie i opłaty startowe w zawodach centralnych zgodnie z obowiązującym Taryfikatorem Opłat PZP opublikowanym na stronie polswim.pl  

Przedstawiamy program WLDiM na rok 2023 (załącznik). Zamieniliśmy konkurencję 100 m st. motylkowym w kategorii 10-11 lat na 50 m nogi do stylu grzbietowego oraz układ konkurencji w poszczególnych rundach (10-11 latków). W związku z ilością startujących zawodników i pływalniami do dyspozycji na tych zawodach (5 i 6 torowe) zmieniliśmy również regulamin Ligi dotyczący uzupełnienia...