Zarząd Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego przedstawia projekt kalendarza imprez na rok 2024. Prosimy o przesłanie na maila związku: lozplublin@wp.pl do dnia 3 grudnia 2023r. informacji dotyczących zawodów organizowanych przez Państwa poza kalendarzem LOZP w celu umieszczenia ich w kalendarzu imprez. Prosimy również o przesłanie informacji na temat potencjalnych organizatorów poszczególnych zawodów z projektu kalendarza, jeśli...

Warunkiem dopuszczenia do udziału w Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12 i 13 lat w roku kalendarzowym 2024 jest uczestnictwo w wyżej wymienionym sprawdzianie. W naszym okręgu sprawdzian należy przeprowadzić w klubach w formie treningowej, a wyniki należy wpisać w zaproszenie do tych zawodów (archiwum ZIP z plikiem w formacie LXF znajduje się tutaj) i przesłać...